Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

  1. Verwerking van Persoonsgegevens

We erkennen dat het verwerken van gegevens over u als individu, wanneer u onze website bezoekt, zoals uw naam, uw adres, uw e-mailadres (“Persoonsgegevens”), belangrijk is.

Als u onze website bezoekt, ons een bericht stuurt of communiceert met ons via het ontvangen van nieuwsbrieven of in de context van recruteringen, kunnen we Persoonsgegevens verzamelen en bewaren. We engageren ons om uw privacy te beschermen en te respecteren, en deze verklaring licht toe welke Persoonsgegevens we verzamelen en bewaren, waarom we dit doen, en wat uw rechten zijn met betrekking tot Persoonsgegevens.

De verwerkingsverantwoordelijke is Columbi Salmon AS, met de volgende contactgegevens:

Postadres:

Stokksundveien 1376

7177 Revsnes

Noorwegen

Emailadres:

post@columbisalmon.com.

2. Cookies

Een cookie is een alleen-tekstbestand dat via het internet op uw computer wordt geplaatst dat herkent wanneer u een bepaalde website bezoekt. Cookies worden op grote schaal gebruikt om websites efficiënter te maken, en om de eigenaar van een website analytische gegevens te bezorgen.

Cookies helpen ons te begrijpen hoeveel personen onze website bezoeken en hoe onze website wordt gebruikt. De informatie die we verzamelen door cookies te gebruiken is volledig anoniem, en we hebben geen toegang tot gegevens over individuele gebruikers. De gegevens die worden verzameld zijn onder andere hoe gebruikers op onze website terechtkomen, hoe ze navigeren tussen verschillende pagina’s en welk toestel zij gebruiken.

Verder gebruiken we Google Analytics om de gegevens te begrijpen en de algemene gebruikerservaring van onze website te verbeteren. Meer informatie over het gebruik op onze website van Google Analytics-cookies kan u hier terugvinden:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

Wanneer u onze website bezoekt, gebruiken we cookies om u de goedkeuringsbalk van ons cookiebeleid te tonen. Door onze website te gebruiken, aanvaardt u dus dat er cookies geplaatst worden op uw computer.


3. Waarom we Persoonsgegevens verzamelen en welke informatie we verzamelen

We verzamelen, bewaren en gebruiken Persoonsgegevens voor verschillende redenen, afhankelijk van wie u bent en hoe de Persoonsgegevens zijn bemachtigd. We verzamelen informatie met het oog op een aantal of alle van de hieronder opgelijste redenen:

  1. Om u informatie te bezorgen over onze producten of diensten, met inbegrip van het verzenden van nieuwsbrieven, kunnen we uw naam, e-mailadres, functietitel en telefoonnummer gebruiken. De verwerking van deze Persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming.
  2. Om verzoeken tot inlichtingen te beantwoorden, kunnen we uw naam, e-mailadres, functietitel, telefoonnummer en elke andere persoonlijke informatie die deel was van uw verzoek tot inlichtingen, gebruiken. Het verwerken van Persoonsgegevens is gebaseerd op een belangenafweging, en het verzamelen en gebruik van deze Persoonsgegevens is nodig om uw vragen te beantwoorden.
  3. Met het oog op recrutering, kunnen we uw CV, kandidaatstelling, certificaten en referenties verzamelen en bewaren. Het gebruik van deze persoonlijke informatie is gebaseerd op uw toestemming.
  4. Om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website, gebruiken we cookies. Meer informatie over hoe we cookies gebruiken vindt u terug in deel 2 hierboven. Het verwerken van Persoonsgegevens is gebaseerd op een belangenafweging, en we zijn ervan overtuigd dat het verzamelen en gebruiken van cookies nodig is om onze website te verbeteren en u informatie te bezorgen die meer op maat is wanneer u later terugkeert naar onze website. U mag uw browser op zulke wijze instellen zodat uw browser u aangeeft wanneer u een cookie ontvangt, en u kan weigeren deze cookie te ontvangen.

    4. Het delen van Persoonsgegevens met derden

We delen geen Persoonsgegevens met derden, tenzij u ons toestemming hebt gegeven dit te doen, of er hiertoe juridische redenen bestaan. We gebruiken externe gegevensverwerkers om voor ons Persoonsgegevens te verzamelen, te bewaren of op andere wijze te verwerken. We hebben gegevensverwerkingsovereenkomsten gesloten met alle gegevensverwerkers met wie we samenwerken met het oog op het verzekeren van informatiebeveiliging. We dragen geen Persoonsgegevens over naar landen buiten de EU/EER, tenzij er hiervoor een juridische basis bestaat en er voldoende mechanismen voor grensoverschrijdende overdrachten bestaan.


5. Het bewaren van Persoonsgegevens

Indien u ons niet verzoekt om niet langer Persoonsgegevens te gebruiken, houden we Persoonsgegevens zo lang bij als de wet vereist. Persoonsgegevens die we hebben verzameld op basis van uw toestemming, worden verwijderd indien u deze toestemming intrekt. Persoonsgegevens die werden gebruikt voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, worden verwijderd zodra alle verbintenissen van de overeenkomst werden uitgevoerd.


6. Uw rechten

U heeft het recht te verzoeken dat u toegang krijgt tot de Persoonsgegevens die we verzamelen, bewaren en gebruiken, of dat deze Persoonsgegevens worden rechtgezet of verwijderd. Bovendien heeft u het recht om onze verwerking te beperken, bezwaar te maken tegen onze verwerking en Persoonsgegevens over te dragen naar een andere plek.

Contacteer ons via e-mail om uw rechten uit te oefenen, op het volgende e-mailadres: post@columbisalmon.com.

We beantwoorden uw verzoek zo snel mogelijk, ten laatste na 30 dagen.

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, zullen we vereisen dat u uw identiteit bevestigt door ons bijkomende informatie te bezorgen. We doen dit om te verzekeren dat derden geen toegang krijgen tot Persoonsgegevens.


7. Klachten

Indien u vindt dat het door ons verzamelen, bewaren en gebruiken van Persoonsgegevens niet overeenstemt met onze privacyverklaring of niet overeenstemt met toepasselijke privacywetgeving, kan u ons contacteren door een e-mail te sturen naar post@columbisalmon.com. U kan ook via de volgende link de lokale gegevensbeschermingsautoriteit contacteren:

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.


8. Aanpassingen aan onze Privacyverklaring

Het zou kunnen dat we in de toekomst deze verklaring een keer of meermaals aanpassen. Zulke aanpassingen zullen hier worden vermeld en, indien gepast, zullen we u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. We adviseren u regelmatig na te gaan of er updates of aanpassingen hebben plaatsgevonden.